Sinds 2008 is er EUR 80.000 geïnvesteerd in projecten van onze partners in Vietnam. Met de leningen hebben we inmiddels meer dan 3500 ondernemers ondersteund, onder wie mevrouw Lo Thi Dai die investeerde in een reu om varkens te fokken. 

Vietnam

Vietnam heeft 91 miljoen inwoners, van wie meer dan de helft afhankelijk is van de landbouw. In de laatste jaren is dit aantal sterk gedaald, dankzij een sterke economische groei. Deze groei verhindert echter niet dat nog steeds 15% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Hoewel de Vietnamese overheid bedrijvigheid onder de bevolking stimuleert en zelf ook kredieten verstrekt, is hulp niet voor alle bevolkingsgroepen bereikbaar. Bovendien blijven de rurale gebieden kwetsbaar door economische schommelingen en klimatologische omstandigheden.

 

Onze projecten in Vietnam richten zich dan ook niet alleen op het verstrekken van leningen, maar ook via trainingen en het stimuleren van het onderwijs duurzame veranderingen in gang te zetten.

Doe mee. Doneer een bedrag
€16,5
Met EUR 16.50 per maand helpen we ėėn vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€50
Vanaf EUR 50 kan een vrouw in Nepal een geit aanschaffen voor de verkoop van melk.
€130
Vanaf EUR 130 kan een vrouw in Indonesië een naaiatelier starten.
€275
Vanaf EUR 275 kan een vrouw in India een koe kopen. Deze geeft dagelijks 4 liter melk dat zij kan verkopen voor gemiddeld EUR 1,75.
Anders
Vanaf EUR 5.000 kunnen we aangeven in welk land jouw donatie besteed gaat worden. En vanaf EUR 9.000 kan een nieuw project gestart worden.