Microkrediet voor Moeders verstrekt microkredieten aan de allerarmste vrouwen in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Ondernemerschap helpt!

Speciaal voor periodiek schenken

Naast een eenmalige gift kun je ons ook steunen door periodieke schenking. Microkrediet voor Moeders is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkbelasting of erfbelasting betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Microkrediet voor Moeders aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.

De afspraken vastleggen

Periodiek schenken kan door een schriftelijke overeenkomst op te maken met Microkrediet voor Moeders. Je kunt gebruik maken van de Overeenkomst Periodieke gift in geld van De Belastingdienst. 

 

Neem gerust contact met ons op om te overleggen of stuur ons het ingevulde formulier zodat we het kunnen aanvullen met de juiste gegevens van Stichting Microkrediet voor Moeders. Daarna sturen wij het ingevuld aan je terug.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.