Skip to main content

Budabudakala

In de regio Kadapa, het armste district van de staat Andhra Pradesh, zet RAIDS zich in voor de allerarmsten. Eén van deze groepen is de Budabudakala gemeenschap. Deze nomadenstam leefde tot voor kort op straat en verdiende een inkomen met het verzamelen van oude kleding, door te bedelen en het bespelen van de damaruka, een traditioneel instrument. Honderd families van deze gemeenschap hebben zich door de steun van RAIDS op een vaste plek kunnen vestigen, én mede door de samenwerking met Microkrediet voor Moeders hebben vrouwen een lening kunnen krijgen om hun eigen kledingbedrijfjes te starten. Van oudsher zijn ze zeer bedreven in het vervaardigen en herstellen van kleding.

 

Tijdens hun nomadische bestaan verzamelden ze oude kleding om te repareren en vervolgens te verkopen. Met hun eigen bedrijfjes kunnen deze vrouwen hun gezinnen ondersteunen naar een structureel beter en menswaardiger bestaan. Dit project is in februari 2012 in combinatie met de Female Leadership reis bezocht en geëvalueerd. De bevindingen zijn veelbelovend. Uit de ervaringen van de programmamanager en lokale evaluaties blijkt dat leningen goed worden besteed en dat deze zorgen voor een positieverbetering van de doelgroep. RAIDS benadrukt hierbij de eigen verantwoordelijkheid van de vrouwen, hetgeen de emancipatie van deze vrouwen ten goede komt.

Kenmerken

Microkrediet voor Moeders heeft samen met RAIDS een fonds gecreëerd voor vrouwen van de Budabudakala gemeenschap om hen van goedkope leningen te kunnen voorzien. Lenen via een bank is onmogelijk en de gemeenschap kon tot voor kort slechts, tegen exorbitante rentepercentages, lenen via moneylenders. Met onze financiële ondersteuning is het voor de vrouwen mogelijk te investeren in hun bedrijfjes en hun inkomen te vergroten. Op deze manier kunnen zij hun schulden bij deze moneylenders binnen een jaar volledig afbetalen en onafhankelijk aan een betere toekomst werken. De gemiddelde lening bedraagt EUR 250 met een afbetaling in twaalf maanden tegen een rentepercentage van 8%. In totaal is er EUR 10.000 geïnvesteerd in dit project.

 

Een mooi aspect van dit project is dat de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de leencyclus en de terugbetaling daarvan niet wordt gedaan door RAIDS, maar door MACTS, een federatie van vrouwelijke zelfhulpgroepen. Op dit moment opereren zij nog wel met ondersteuning van de partner maar zouden in de nabije toekomst volledig onafhankelijk moeten kunnen functioneren. Een federatie van vrouwen voor vrouwen, een prachtig initiatief!

Deelnemers

Er zijn inmiddels 81 vrouwen betrokken bij dit project en daarmee ongeveer 325 kinderen.

Resultaten

De eerste resultaten zijn bekend. De eerste reeks van 37 individuele leningen zijn allemaal afbetaald. Daarna is het geld opnieuw uitgezet onder andere vrouwen uit de gemeenschap, in totaal aan 44 vrouwen. De vrouwen verdienen een eigen inkomen en zijn niet meer afhankelijk van bedelen of plaatselijke moneylenders. Daarnaast gaan de kinderen naar school en is ondervoeding enorm gedaald. Ook hebben ze beter toegang tot schoon drinkwater en sanitaire en medische voorzieningen.

Lokale partner

Rural Action in Development Society (RAIDS) zet zich in de regio Kadapa, het armste district van de staat Andhra Pradesh, in voor de allerarmsten. Hierbij richt RAIDS zich specifiek op het verbeteren van de positie van kasteloze en nomadische gemeenschappen. RAIDS zorgt met haar projecten dat deze doelgroepen toegang krijgen tot basisvoorzieningen als water, elektriciteit, onderdak, onderwijs en een eigen bestaan kunnen opbouwen door middel van eigen bedrijvigheden te stimuleren. Om dit te realiseren, voorziet RAIDS deze doelgroep van microkredieten.

Step 1 of 4

Monthly
Once
Arrow

Type here how much you want to donate

Arrow

Type here how much you want to donate