Overslaan en naar de inhoud gaan

Community Self-Reliance Centre

Na een uitgebreid assessment en veldbezoek zijn wij sinds eind 2015 trotse partner van Community Self-Reliance Centre (CSRC), een lokale ontwikkelingsorganisatie in Nepal. Deze organisatie richt zich op landloze achtergestelde boerengemeenschappen in ruraal Nepal. De families van deze gemeenschappen hebben vanwege hun sociale achtergrond geen toegang tot land, terwijl zij daar volgens de wet wel recht op hebben. Hierdoor leven zij in grote armoede.

Kenmerken

Microkrediet voor Moeders heeft een fonds beschikbaar gesteld voor CSRC van EUR 10.000. Zij investeren dit in agrarische activiteiten. De manier waarop de coöperaties omgaan met het deelfonds wordt door de leden gezamenlijk bepaald op basis van urgentie en kans van slagen van de investering. Hiernaast hebben de groepsleden van iedere coöperatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het terugbetalen van de leningen. Dit proces wordt intensief begeleid door CSRC. Op deze manier wordt actief toegewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de vrouwelijke leden van de coöperaties en helpt Microkrediet voor Moeders aan een duurzame toekomst van (kans)arme boerenfamilies.

Deelnemers

Dit bedrag zal in het eerste jaar worden uitgezet binnen 4-5 vrouwencoöperaties in Bardiya en Kailali, 2 districten in het verre oost westen van het land. Dit fonds wordt besteed aan individuele leningen van de deelnemers van deze coöperaties, in het eerste jaar minimaal 100.

Resultaten

De eerste resultaten zullen komende tijd worden verwacht.

Lokale partner

Community Self-Reliance Centre (CSRC), een lokale ontwikkelingsorganisatie in Nepal, richt zich op landloze achtergestelde boerengemeenschappen in ruraal Nepal. De families van deze gemeenschappen hebben vanwege hun sociale achtergrond geen toegang tot land, terwijl zij daar volgens de wet wel recht op hebben. Hierdoor leven zij in grote armoede. CSRC zet zich in voor de rechten van deze families. Dit doen zij niet door zelf te lobbyen bij lokale overheidsinstanties, maar door de families actief te mobiliseren. CSRC helpt hen op te komen voor hun rechten zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Dit doen de gemeenschappen door actie te voeren en demonstraties te organiseren. Inmiddels hebben duizenden families op deze manier toegang gekregen tot landbouwgrond. Om haar missie te bereiken is CSRC sinds 2012 gestart met het opzetten van coöperaties voor deze families. Binnen de coöperaties is een spaarsysteem opgestart, alle deelnemers sparen. De spaargelden kunnen worden gebruikt voor interne leningen die met name worden gebruikt voor onvoorziene kosten. Het spaarbedrag is te klein voor leningen met een investeringsdoel. Hierdoor blijven zij voor grote investeringen afhankelijk van dure informele leningen.

Stap 1 van 4

Maandelijks
Eenmalig
Arrow

Type hier hoeveel u wilt doneren

Arrow

Type hier hoeveel u wilt doneren