Bangladesh

Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, met een populatie van 163 miljoen waarvan 75% op en van het platteland leeft. Door de laaggelegen ligging aan de monding van grote rivieren zijn er vaak overstromingen, waardoor vele huishoudens keer op keer huis en haard vernield zien worden en opnieuw een bestaansrecht dienen op te bouwen.

Ongeveer de helft van alle inwoners leeft nog steeds onder de armoedegrens van US$1 per dag. Dit betekent dat het verstrekken van leningen, maar ook het geven van trainingen aan kwetsbare groepen een belangrijke rol heeft in de ontwikkeling van de vrouwen en het land.

Oktober 2022 - bezoek RDS

Oktober 2022 bezochten we de vrouwengroepen van MVM in Bangladesh. Daar hebben we gesproken met Mukutabala, een vrouw met power. Ze heeft vijf keer een lening gekregen. Ze is gestart met het aanschaffen van een melkkoe en kon haar inkomen verhogen met het verkopen van melk. Inmiddels heeft ze vier kalfjes. Met haar tweede lening heeft ze geïnvesteerd in het verbouwen van graan en met de laatste twee leningen heeft ze een vijver gegraven om vis in te kweken.

Partner BASD
Doe mee. Doneer een bedrag
€16,5
Met EUR 16.50 per maand helpen we ėėn vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€50
Vanaf EUR 50 kan een vrouw in Nepal een geit aanschaffen voor de verkoop van melk.
€130
Vanaf EUR 130 kan een vrouw in Indonesië een naaiatelier starten.
€275
Vanaf EUR 275 kan een vrouw in India een koe kopen. Deze geeft dagelijks 4 liter melk dat zij kan verkopen voor gemiddeld EUR 1,75.
Anders
Vanaf EUR 5.000 kunnen we aangeven in welk land jouw donatie besteed gaat worden. En vanaf EUR 9.000 kan een nieuw project gestart worden.