Sinds 2008 is er EUR 80.000 geïnvesteerd in projecten van onze partners in Vietnam. Met de leningen hebben we inmiddels meer dan 3500 ondernemers ondersteund, onder wie mevrouw Lo Thi Dai die investeerde in een reu om varkens te fokken. 

Anh Chi Em

In de noordwestelijke provincie Dien Bien, in de hooglanden van Vietnam, werken we samen met de lokale partner Anh Chi Em (‘Broers en Zussen’). Dien Bien behoort tot de tien armste provincies van het land en wordt vooral bevolkt door etnische minderheden. Het gebied staat bekend om haar woeste omgeving, slechte infrastructuur, lage bevolkingsdichtheid, lage urbanisatiegraad en een door eenvoudige landbouw gedreven economie. De mogelijkheden om inkomsten te genereren in de afgelegen gebieden zijn veelal beperkt en gevoelig voor klimatologische omstandigheden. Bijna de helft van de bevolking in deze provincie leeft dan ook onder de armoedegrens.

Kenmerken

De leningen die Anh Chi Em (ACE) verstrekt, gebruiken de vrouwelijke ondernemers vooral voor investeringen in vee, vissen en benodigdheden voor rijstbouw en veeteelt. De gemiddelde lening van dit project is ruim 5 miljoen Vietnamese Dong, wat gelijk staat aan ongeveer EUR 225.

 

Wat Anh Chi Em onderscheidt van andere kredietverstrekkers is dat het naast het aanbieden van financiële diensten ook trainingen verzorgt in onder andere landbouwtechnieken, ondernemerschap en hygiëne. Hierdoor wordt niet alleen de kans op succesvol ondernemen vergroot, maar draagt het project ook bij aan de verbetering van leefomstandigheden voor de hele gemeenschap. Dit is een van de redenen waarom het project met Anh Chi Em al enkele keren is uitgebreid.

Deelnemers

Sinds de samenwerking met ACE zijn al ruim 1.811 vrouwen ondersteund met een of meerdere leningen.  Op dit moment hebben 287 vrouwen een lening. ACE richt zich met name op vrouwen van uiteenlopende leeftijden afkomstig uit diverse etnische minderheden in het gebied. 

 

Over het algemeen hebben de ondernemers drie tot vijf leencycli nodig om over voldoende middelen te beschikken om bijvoorbeeld een varken geheel te bezitten en winstgevend te maken.

Resultaten

De vrouwen die deelnemen aan de projecten zijn erg te spreken over de trainingen en groepsbijeenkomsten die worden georganiseerd door ACE. Zij zijn voor hen en de gemeenschap van toegevoegde waarde. 

 

Mede dankzij een bijdrage van de Female Leadership Journey konden in 2015 vele vrouwen in de Dien Bien provincie hun eigen onderneming starten.

 

Hoewel de Vietnamese autoriteiten ook leningen aanbieden aan burgers en de regelgeving verscherpt wordt, erkennen zij dat de werkwijze van ACE door de intensieve begeleiding en trainingen een belangrijke bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van het land. 

Lokale partner

Anh Chi Em (ACE) is onderdeel van Entrepreneurs du Monde (EDM), een Franse NGO die in 1998 is opgericht. EDM heeft wereldwijd diverse microkredietprojecten lopen, waaronder in Vietnam. Sinds de oprichting van Anh Chi Em in 2007 werkt een enthousiast team van dertig man in twee districten in de Dien Bien provincie in het noorden van Vietnam.

 

De doelgroep van ACE overlapt duidelijk met onze doelgroep, namelijk etnische minderheden, kleine boeren en groepen met een beperkte toegang tot financiële diensten in de armste regio’s van Vietnam. Anh Chi Em stelt enerzijds tot doel het verstrekken van leningen aan deze doelgroepen. Anderzijds het bewerkstelligen van diversificatie, verhoging van de agrarische productie en het versterken van hun positie door het verzorgen van trainingen. Naast agrarische trainingen maken echter ook weerbaarheidstrainingen en lessen in ondernemerschap deel uit van het programma.

 

Lees verder op de internetsite van Anh Chi Em

Doe mee. Doneer een bedrag
€16,5
Met EUR 16.50 per maand helpen we ėėn vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€50
Vanaf EUR 50 kan een vrouw in Nepal een geit aanschaffen voor de verkoop van melk.
€130
Vanaf EUR 130 kan een vrouw in Indonesië een naaiatelier starten.
€275
Vanaf EUR 275 kan een vrouw in India een koe kopen. Deze geeft dagelijks 4 liter melk dat zij kan verkopen voor gemiddeld EUR 1,75.
Anders
Vanaf EUR 5.000 kunnen we aangeven in welk land jouw donatie besteed gaat worden. En vanaf EUR 9.000 kan een nieuw project gestart worden.