Al bijna 10 jaar lang werken we samen onze Sri Lankaanse partners. Zij kennen de doelstelling van Microkrediet voor Moeders als geen ander. Met hun hulp én de circa EUR 33.000 hebben vele vrouwen in de afgelopen jaren een business kunnen opzetten.

Janawaboda Kendraya

In 2007 is de samenwerking tussen Microkrediet voor Moeders en Janawaboda Kendraya (JK) van start gegaan. Kenmerkend voor de werkwijze van JK is dat zij microkredieten verstrekken aan vrouwen die zichzelf in zelfhulpgroepen organiseren. Deze groepen vormen ook de basis voor de overige activiteiten van JK. JK organiseert gezondheidsprogramma’s, geeft workshops voor kinderen en voert toneel op om de bewustwording van de mensen te vergroten. Er worden maandelijkse bijeenkomsten gehouden om problemen en kansen in dit project met de vrouwen te bespreken. De activiteiten van JK zijn verspreid over verschillende gebieden van Sri Lanka.

 

Een deel van het microkredietprogramma richt zich op bewoners van het Ampara-gebied in het Oosten van Sri Lanka. Dit geldt al één van de minst ontwikkelde gebieden van het land. Een ander deel is uitgezet in het Matara-gebied in het Zuiden van Sri Lanka. Hier hebben de bewoners hoofdzakelijk te lijden gehad onder de gevolgen van de tsunami. In 2012 is het fonds uitgebreid en is er een microkredietprogramma gestart in de omgeving van Negombo in het Westen van Sri Lanka. Typerend voor JK is haar betrokkenheid en inzet voor groepen die kwetsbaar zijn in de Sri Lankaanse samenleving.

Kenmerken

Met een gemiddelde lening van EUR 75 zijn de vrouwen onder meer actief in de landbouw, specerijen, visvangst en -verwerking, kleding en food-retail.

Deelnemers

Op dit moment doen er zo’n 75 vrouwen mee per leenronde. Er profiteren ongeveer 200 kinderen mee van de extra inkomsten.

Resultaten

Sinds 2007 heeft het fonds meerdere keren kunnen rouleren. Doordat het leven ten gevolge van de tsunami en burgeroorlog lang ontregeld is geweest, konden de vrouwen soms hun werk niet uitoefenen. Hierdoor liepen ze inkomsten mis. En dat maakte het weer lastig om de lening binnen de gestelde termijn in te lossen. Het verloop van de projecten is hierdoor beïnvloed: een langere terugbetalingstermijn en uiteindelijk is een deel van het fonds afgeboekt. Dit ervaren wij niet als een slecht resultaat. Wat geldt, is dat de gelden de juiste doelgroep heeft bereikt en dat zij hiermee extra inkomsten hebben kunnen genereren.

 

Tijdens het laatste bezoek van de programma manager viel op dat de groepen, waarin de vrouwen zichzelf georganiseerd hebben, de spil zijn van het project. In deze groepen houden ze gezamenlijk de administratie bij, sparen maandelijks een bedrag en bespreken de vrouwen andere onderwerpen zoals gezondheidsrisico’s. Het viel op dat de vrouwen een grote steun voor elkaar zijn en elkaar stimuleren om actief een bijdrage te leveren aan de groepsbijeenkomsten.

Lokale partner

Onze partner Janawaboda Kendraya zet zich al meer dan 25 jaar in voor de verbetering van de levens van kansarme groepen, met name in het Westen en het Oosten van het land. Circa 15 medewerkers/vrijwilligers helpen mensen op het gebied van onder meer (land) eigendomkwesties, politieke onderdrukking, social inclusion, duurzame landbouw en gezondheid.

 

In 2007 is JK samen met Microkrediet voor Moeders voor het eerst een microkrediet project gestart. De stichting gelooft in de combinatie van de inkomensgenererende activiteiten en social development. Een deel van haar leden heeft zich destijds in kleine groepen verenigd om mee te doen aan het microkrediet project.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.