Al bijna 10 jaar lang werken we samen onze Sri Lankaanse partners. Zij kennen de doelstelling van Microkrediet voor Moeders als geen ander. Met hun hulp én de circa EUR 33.000 hebben vele vrouwen in de afgelopen jaren een business kunnen opzetten.

Muthurajawela Mothers' Small Loan Society

Muthurajawela Mothers' Small Loan Society (MMSLS) is een kleinschalig project. Vanaf de start in 2008 beheren de vrouwen het fonds zelf. Het betreft een specifieke groep vrouwen uit het natuurreservaat Muthurajawela. Zij bepalen wie er een lening ontvangt en sparen gezamenlijk. Uit het spaarprogramma worden nieuwe leningen verstrekt. Het project is een goed voorbeeld van zelfredzaamheid.

Kenmerken

De vrouwen ondernemen verschillende activiteiten. Sommigen richten zich op het maken van kleding. Anderen juist op de handel in kleding of op het verkopen van eten zoals ontbijt en snoep.

Deelnemers

Er doen 30 vrouwen mee per leenronde. Gemiddeld heeft een vrouw 2 à 3 kinderen, dus zo’n 75 kinderen profiteren mee van de extra inkomsten. Alle vrouwen ontvangen ongeveer EUR 85.

Resultaten

Tijdens het laatste bezoek van de programma manager viel op dat de vrouwen ontzettend gemotiveerd waren. Er is veel vraag binnen de gemeenschap. Door het kleinschalige karakter en eigen beheer wordt er zorgvuldig gekeken naar wie er een lening ontvangt. Een lokaal contactpersoon (Singhalees) van Microkrediet voor Moeders is overigens werkzaam in het gebied en heeft met enige regelmaat contact met de groep vrouwen. Op deze manier houden we vinger aan de pols bij een project wat verder volledig zelfstandig door de vrouwen gemanaged wordt.

Lokale partner

Muthurajawela is een natuurreservaat ten noorden van Colombo, dat bestaat uit moerassen en een kuststrook. Eind jaren ’90 is er een grootschalig hulpprogramma uitgerold, waarbij de bewoners uit de moerassen zijn gekomen en zich hebben gevestigd op een nabij gelegen plek met betere voorzieningen. In 2008 is Microkrediet voor Moeders een microkredietprogramma gestart met een groep lokale vrouwen. Zij hebben zichzelf georganiseerd in een small loan society en zien het fonds als een mogelijkheid om aanvullende inkomsten te genereren. Van oudsher leven de mensen in dit gebied van de visserij en landbouw, maar de inkomsten hieruit nemen af. MMSLS is een bijzondere samenwerking omdat er geen sprake is van een NGO of MFI als tussenschakel. De vrouwen beheren het fonds zelf.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.