Al bijna 10 jaar lang werken we samen onze Sri Lankaanse partners. Zij kennen de doelstelling van Microkrediet voor Moeders als geen ander. Met hun hulp én de circa EUR 33.000 hebben vele vrouwen in de afgelopen jaren een business kunnen opzetten.

Kebithigollawa Integrated Rural Development Organization

Dit project is een samenwerking met Kebithigollawa Integrated Rural Development Organization (KIRDO), een stichting in Noord Centraal Sri Lanka. Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden maakt zij veel gebruik van vrijwilligers. Die zijn geworteld in de gemeenschap en hebben zowel een goede band met de vrouwen als met de organisatie. Dit komt de uitkomsten van de projecten ten goede. In 2007 zijn wij samen met KIRDO het eerste microkredietprogramma gestart.

 

Op dat moment was de strijd tussen de regering en de Tamil Tijgers nog in volle gang en richtte KIRDO zich op de slachtoffers van deze strijd. Door een goede voortgang is het fonds in 2010 uitgebreid, zodat meer vrouwen kunnen participeren. In 2009 is de oorlog formeel ten einde gekomen, maar dat betekent niet dat de noodzaak aan microkrediet is afgenomen. In tegendeel, juist nu hebben de vrouwen daar hulp nodig om hun leven weer op te pakken en inkomen genererende activiteiten te ondernemen.

Kenmerken

De voornaamste inkomstenbron in de regio is landbouw. Veel gezinnen bezitten hun eigen stuk land wat ze bewerken. Dit zie je terug in de besteding van de leningen. Het geld wordt hoofdzakelijk besteed aan het verbouwen van mais, rijst, groenten en fruit. Ook is er sprake van veeteelt. De omvang van de lening varieert tussen de EUR 50 en EUR 100. De grootte is afhankelijk van de gewenste investering en ervaring met microkrediet.

Deelnemers

In de laatste ronde participeerden 50 vrouwen. Deze groep vrouwen hadden gezamenlijk 87 kinderen.

Resultaten

KIRDO is door de oprichters van Microkrediet voor Moeders bezocht. “De microkredieten hebben echt een verschil gemaakt”, vertelde de directeur van KIRDO aan hen. Ten tijde van het bezoek stond een deel van het geld uit bij de vrouwen, het andere deel was terugbetaald en stond op de rekening van KIRDO. Bij een volgend bezoek zal gekeken worden of we met een nieuw fonds nog meer vrouwen in deze regio kunnen ondersteunen.

Lokale partner

KIRDO is een organisatie die werkzaam is in Noord Centraal Sri Lanka. Deze regio is het toneel geweest van de strijd tussen de regering en de Tamil Tijgers. De burgeroorlog heeft 27 jaar gewoed en is pas in 2009 tot een einde gekomen. Veel gezinnen zijn gevlucht voor het geweld en er zijn veel burgerslachtoffers gevallen. De gevolgen hiervan zijn nog altijd merkbaar. De meeste gezinnen in dit gebied leven van de landbouw. Door politieke onrust was het moeilijk om hiervan te leven. Tegenwoordig is het geweld afgenomen, maar heeft men regelmatig te kampen met hevige regenval. Hierdoor staan landbouwinkomsten onder druk.

 

De werkzaamheden van KIRDO in het gebied wisselen van noodhulp tot opbouwwerkzaamheden. Zij werken met verschillende NGO's samen op het gebed van o.a. gezondheidszorg en infrastructuur. Met Microkrediet voor Moeders zijn ze in 2007 gestart met een microkredietprogramma gericht op (éénouder)gezinnen. Het microkredietprogramma ondersteunt hen om extra inkomsten te genereren.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.