Sinds de oprichting van Microkrediet voor Moeders hebben we via lokale partners ruim EUR 120.000 aan mikrokredieten verstrekt aan vrouwen verspreid door het land in de staten: Andhra Pradesh, Karnataka en West-Bengalen.

Social Unit for Community Health & Improvement

In de Yadamari / Thavanampalli mandals binnen het Chittoor district werken we samen met onze lokale partner SUCHI. Beide zijn landelijke mandals met tribale gemeenschappen. De Yadamari mandal is omgeven door kleine heuvels en bossen. Het traditionele beroep is boomklimmen voor het verzamelen van palmwijn voor grondbezitters. De Thavanampalli mandal is een vlak gebied, met slechts enkele glooiingen. Hier is de traditionele bezigheid het houden van schapen en geiten voor landeigenaren.

Kenmerken

De ervaring leert dat de beginnende bedrijfjes van de vrouwen innovatie en uitbreiding nodig hebben. SUCHI wil daarom aan de vrouwen maximaal drie leningen kunnen verstrekken. Ons project zal zich richten op 2 groepen van 50 vrouwen in 5 verschillende dorpen die hun bedrijfje willen uitbreiden, wellicht aangevuld met een aantal vrouwen die nog geen lening hebben ontvangen. SUCHI zal het proces strikt monitoren en regelmatig met de individuele vrouwen en groepen in gesprek gaan. Ten eerste om te checken of zij voldoende inkomen kunnen genereren; ten tweede om te voorkomen dat sommige vrouwen zich daarnaast ook nog met partijen inlaten die woekerrentes aanbieden.

 

De vrouwen starten met de lening een klein winkeltje langs de weg (petty shop), een kraampje voor thee, snacks en lunch in stapelbakjes (tiffin), het produceren van bamboe mandjes, of beginnen koeien of geiten fokkerij.

 

De gemiddelde lening is EUR 126. De ervaring van SUCHI is dat dit bedrag voldoende is. De investering voor het totale project is EUR 6.250. Dit bedrag zal in principe 3 jaar als een roulerend fonds worden ingezet. Daarnaast geven we ook een bedrag voor het uitvoeren van diverse trainingen gericht op de vrouwelijke ondernemers.  

 

Deelnemers

De deelnemers van dit project zijn vaak weduwen of in steek gelaten vrouwen tussen 20-50 jaar oud. Ook nemen een aantal vrouwen deel die hun eerdere opgestarte bedrijfjes hebben moeten stoppen omdat geen vervolglening mogelijk was.

 

Het huidige inkomen van deze families is extreem laag: gemiddeld EUR 387 per jaar. Er is geen maandelijks inkomen via werk. Een aantal vrouwen wonen in huizen die eigendom zijn van de overheid. Anderen wonen in woningen waarbij de muren zijn gemaakt van modder en de dakbedekking van kokos bladmatten. Veelal zijn er geen faciliteiten voor toilet en water.

Resultaten

Het project is in maart 2019 van start gegaan. Het zal een aantal maanden duren voordat resultaten van de eerste microkredieten zichtbaar zullen worden. Voordat het project is gestart, hebben twee van onze vrijwilligers de directrice in 2016 in India ontmoet. Daarnaast werd op een later moment een bezoek afgelegd aan het hoofdkantoor van de partner ter plekke en met meerdere vrouwen in verschillende dorpen gesproken. De vrouwen waren geëngageerd. SUCHI gaat bewust op zoek naar daadkrachtige vrouwelijke leiders die echt verandering willen bewerkstelligen in hun gemeenschap.

 

Naast het vergroten van de zelfstandigheid van de vrouwen, streven we er ook naar een verbetering van de spaardiscipline van de vrouwen. Zodat ze eventuele tegenvallers kunnen opvangen, of zelf een uitbreiding van hun bedrijfje kunnen financieren.

Lokale partner

SUCHI is actief in 5 mandalen in het Chittoor District in het zuiden van India en heeft ruime ervaring met een roulerend fonds. De visie van SUCHI is te streven naar een rechtvaardige samenleving waarin de armen, ongeacht kaste, geloofsovertuiging, geslacht en klasse, een menswaardig leven kunnen leiden door een harmonieuze duurzame participerende ontwikkeling. Ze richten zich op programma's voor levensonderhoud, vrouwenemancipatie, economische ontwikkeling van vrouwen, water en sanitair, ontwikkeling en educatie van kinderen, klimaatverandering en migratie.

 

In het verleden hebben reeds 1.100 vrouwen een lening via SUCHI ontvangen. Deze zijn georganiseerd in zelfhulpgroepen van gemiddeld 10-12 vrouwen. SUCHI helpt vrouwen die een bedrijfje willen beginnen in de oriëntatiefase en begeleidt hen ook daarna. Zij stimuleren de vrouwen om zelf na te denken over hun business concept en hoe ze hun ideeën willen omzetten. De ondernemers volgen ook diverse trainingen. Juist deze combinatie van leningen en training is cruciaal. Het kost tijd om de vrouwen te leren wat het hebben van een bedrijfje inhoudt, wat klanten willen en hoe om te gaan met successen en tegenslagen.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.