SINDS DE OPRICHTING VAN MICROKREDIET VOOR MOEDERS HEBBEN WIJ VIA LOKALE PARTNERS CA. EUR 120.000 AAN MICROKREDIETEN VERSTREKT AAN VROUWEN VERSPREID DOOR HET LAND IN DE STATEN: ANDHRA PRADESH, KARNATAKA EN WEST-BENGALEN. 

Qwarids

Ongeveer 400.000 werknemers in en rond Bangalore werken 12 uur per dag, 6-7 dagen per week met primitieve gereedschappen zoals beitels en dynamiet in de steengroeven. Hele gezinnen werken hier samen. De meeste van deze werknemers wonen in sloppenwijken en kunnen, met een zeer laag gemiddeld inkomen, het zich niet veroorloven om hun kinderen naar school te sturen of hun gezin te onderhouden.

 

In plaats daarvan zijn vrouwen en kinderen vaak gedwongen onder gevaarlijke omstandigheden en tegen uitbuitende voorwaarden in de steengroeves te werken om dit magere inkomen aan te vullen. Er is sprake van kinderarbeid en school uitval. Kinderen die geen andere kans krijgen, hebben dan ook een grote kans om ook weer in de steengroeves te eindigen.

 

Kenmerken

De groeve-gemeenschappen zijn een verwaarloosde groep in de Indiase samenleving. Ze zijn meestal van een achtergestelde kaste en hebben gebrek aan vele fundamentele maatschappelijke voorzieningen. Ze worden beschouwd als verschoppelingen, sociaal niet erkend en hun rechten worden niet gerespecteerd. Er is een hoge mate van analfabetisme onder deze groeve-werkers. Daarnaast is er nog steeds sprake van kwalijke praktijken zoals kindhuwelijken, vroege huwelijken, kastensystemen en slavenarbeid.

 

Door hun pure onwetendheid en analfabetisme zijn ze een van de meeste ongeorganiseerde beroepsbevolking in de samenleving. Als gevolg van de migratie en de hierboven vermelde problemen, worden ze ernstig uitgebuit door tussenpersonen, steengroeve-eigenaren en lokaal gevestigde belangengroepen en blijven ze economisch achtergesteld. De steengroeve-gemeenschappen hebben gebrek aan elementaire maatschappelijke voorzieningen zoals drinkwater, hygiënische sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg, wegen, straatverlichting, drainages, scholen, crèches en scholen.

Deelnemers

Het betreft ongeveer 400 vrouwen in 'Selfh Help Groups' met ongeveer 15-20 vrouwen per groep. Van deze vrouwen komt 60% uit de groeve-gemeenschap en 40%  uit de slums. Beide groepen vrouwen zijn bezocht door Microkrediet voor Moeders.

 

Van de 400 werken ongeveer 160 vrouwen in de steengroeves, 80 in groente- en fruitverkoop, 80 houden geiten en schapen en 80 zijn actief in de petty business (verkoop van kruidenierswaren). De groeve-vrouwen kopen “unshaped stones”, grote keien. De vrouwen breken deze grote stenen tot kleine stenen, waarna ze de stenen in kleine manden verkopen. Ze kopen de keien van tussenpersonen. Om deze kosten af te betalen, moeten ze de tussenpersoon ook weer rente betalen. Doordat ze een constante schuld hebben bij de tussenpersonen, is er voor hen geen mogelijkheid een betere toekomst te krijgen. Met een lening van Mickrokrediet voor Moeders kunnen ze rechtstreeks, zonder tussenpersoon, betere stenen kopen. Op deze manier kunnen de vrouwen 20% meer winst maken. Vrouwen die niet met stenen kunnen werken, doen andere dingen zoals kleermaken, dieren houden, groente verkoop of zijn actief in theeshops.

Resultaten

De eerste resultaten worden dit jaar verwacht.

Lokale partner

QWARIDS bestaat sinds april 1986. In Bangalore zijn ongeveer 400,000 steengroeve-werkers. QWARIDS richt zich op het vrouwelijke deel van deze groep. Hun doel is het verhogen van het maandelijks inkomen van de vrouwen, door middel van het bieden van economische kansen en het verbeteren van de ondernemersvaardigheden om zo inkomensgenererende activiteiten te kunnen ontwikkelen.

 

QWARIDS streeft ernaar de ongeorganiseerde steengroeve-werkers te organiseren in 'Selfh Help Groups' en uiteindelijk onafhankelijkheid te bereiken als commercieel zelfstandige werkers. Ze zijn namelijk erg afhankelijk van de steengroeve-eigenaren omdat ze leningen aangaan om stenen en materiaal te kunnen kopen. QWARIDS heeft reeds succesvolle interventies gepleegd door middel van verschillende projecten zoals Manilla Sanghas.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.