SINDS DE OPRICHTING VAN MICROKREDIET VOOR MOEDERS HEBBEN WIJ VIA LOKALE PARTNERS CA. EUR 120.000 AAN MICROKREDIETEN VERSTREKT AAN VROUWEN VERSPREID DOOR HET LAND IN DE STATEN: ANDHRA PRADESH, KARNATAKA EN WEST-BENGALEN.

Organization for Community Development

Het project draait om de groep van vissersvrouwen die behoren tot de inheemse bewoners de "Mukkuvars". Ondanks de enorme stijging van het BBP-inkomen van de visserijsector in de afgelopen decennia, is de levensstandaard van de vissers nog steeds onveranderd en onzeker voor traditionele vissersvrouwenverkopers.

 

Hun leven is afschuwelijk omdat ze op verschillende manieren worden uitgebuit en misbruikt. Gewetenloze geldschieters, corrupte lokale functionarissen en verwaarlozing door hun eigen gemeenschap, verergerd door hun gebrek aan opleiding en kapitaalmiddelen, hebben het deze vissersvrouwen onmogelijk gemaakt om vooruitgang te boeken in hun leven.

Kenmerken

Dit project richt zich op vrouwen die actief zijn in kopvisserij. Ze verdienen hun brood door vis te verkopen: de vis die ze willen verkopen dragen ze de hele dag op hun hoofd. Ze hebben een lagere sociaaleconomische status in de vissersgemeenschap omdat ze meestal arme weduwen zijn met kinderen of het zijn vrouwen van mannen die niet in staat zijn om het gezin te ondersteunen vanwege ziekte of alcoholisme. Als ze zes dagen per week werken, verdienen ze EUR 43 per maand.

Deelnemers

In het eerste jaar ontvangen 25 vrouwen een microkrediet van EUR 218 voor één jaar. Daarnaast nemen ze deel aan diverse trainingen zoals lezen, rekenen en boekhouding. Ook leren ze nieuwe vaardigheden voor de visverwerking zodat ze iets kunnen toevoegen aan hun producten.

 

De groep vrouwen die is geselecteerd zijn de meest kwetsbare traditionele kopvissers van Mukkuvar. Deze vrouwen zijn weduwen van middelbare leeftijd die niet kunnen lezen. In het poverty assessment scoren ze onder de armoedegrens. In de totale projectduur van 5 jaar zullen er 5 cycli zijn. Daarmee kunnen alle 125 vrouwen die geïdentificeerd zijn in het kader van het project, een lening ontvangen.

Resultaten

Een van de doelstellingen van het project is om de geselecteerde vrouwen vrij te laten van de schuldenslavernij en duurzame inkomstenvergroting te bevorderen. Onder andere via de verkoop van de droge visproducten. Dit is een geleidelijk proces.

 

Het echte succes komt wanneer de vrouwen schuldenvrij zijn, meer inkomsten hebben, een betere gezondheid krijgen én ze beter onderwijs voor hun kinderen kunnen veroorloven. Het is de doelstelling dat juist de kwetsbare kinderen toegang krijgen tot het basisonderwijs. We verwachten dat dit project ook zal bijdragen aan het verminderen van discriminatie, stigmatisering en isolatie van vissersvrouwen.

Lokale partner

De vaste kern van OCD bestaat uit 9 medewerkers. Daarnaast zijn er 28 vrijwilligers vrijwel elke week op pad voor OCD. Stuk voor stuk vrouwen die actief bezig zijn met het mobiliseren van gemeenschappen, verzorgen van toegang tot de bancaire wereld voor de bevolking, ondernemerschap en leiderschap en lokale kennisontwikkeling op het gebied van microkredieten. De vrijwilligers spelen een cruciale rol in de programma's voor de ontwikkeling van vrouwen en kinderen en fungeren als knooppunt tussen de gemeenschappen en het OCD-projectteam.

 

OCD is een van de NGO’s die actief betrokken was bij de redding, hulpverlening, rehabilitatie en herstel van de activiteiten in de kuststrook van Kanyakumari. OCD voert haar periodieke poverty assessment uit via 1-op-1 interviews.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.