SINDS DE OPRICHTING VAN MICROKREDIET VOOR MOEDERS HEBBEN WIJ VIA LOKALE PARTNERS CA. EUR 120.000 AAN MICROKREDIETEN VERSTREKT AAN VROUWEN VERSPREID DOOR HET LAND IN DE STATEN: ANDHRA PRADESH, KARNATAKA EN WEST-BENGALEN.  

Manush

Samen met Microkrediet voor Moeders is Manush in 2008 een eerste microfinancieringsproject gestart voor de vrouwen van de "Hakki Pikki". De Hakki Pikki is een tribale gemeenschap die van oorsprong een nomadisch leven leidde maar zich nu gevestigd heeft in dorpen in de Karnataka regio. Het project heeft als doel deze groep van kastelozen (ook wel Dalits genoemd) te helpen ondernemingen te starten en zo een stabieler inkomen te genereren.

 

Manush wil op deze manier de zelfredzaamheid van deze groep vergroten en hun levensstandaard verbeteren. Hoewel kastendiscriminatie officieel verboden is, hebben de Dalits nog dagelijks te maken met discriminatie en uitbuiting en mogen zij niet alle beroepen uitoefenen.

Kenmerken

Deelneemsters aan het eerste project houden zich onder meer bezig met het maken van plastic bloemenkransen en versieringen die gebruikt worden tijdens ceremoniën en festivals. Dit is vaak hun enige bron van inkomsten. Deze groep kan niet terecht bij reguliere banken en was in het verleden vooral afhandelijk van dure geldschieters. Door het fonds van Microkrediet voor Moeders is Manush in staat een betrouwbare en goedkope lening te verstrekken.

 

In April 2015 is onze samenwerking met Manush uitgebreid met een tweede project in drie omliggende gemeenschappen. Behalve het produceren van bloemenversieringen, houdt deze tweede groep vrouwen zich ook bezig met diverse andere activiteiten waaronder kleine winkeltjes, landbouw en het houden van schapen.

 

Op dit moment staat er totaal EUR 15.000 aan microkredieten uit tegen een jaarlijks rentepercentage van 12%. 

Deelnemers

Het eerste project omvat twee zelfhulpgroepen (Shri Vivekananda en Shri Bhovaneswari) waarin totaal 20 vrouwen deelnemen. Het tweede project omvat drie groepen (Hakki Pikki Colony, Dadulpalya en Rasahalli) waarin 53 vrouwen deelnemen.

Resultaten

De oorspronkelijke leningen worden terugbetaald en opnieuw uitgeleend aan andere vrouwen in de vorm van een revolving fund. Binnen de zelfhulpgroepen bouwen de vrouwen spaargeld op om zo nieuwe leningen binnen de eigen zelfhulpgroep mogelijk te maken en om bedrijfsinvesteringen te kunnen bekostigen.

 

Op deze manier wordt samen met Manush toegewerkt naar meer zelfstandigheid zodat de vrouwen uiteindelijk voldoende inkomsten hebben om winstgevend en duurzaam te kunnen opereren.

Lokale partner

Manush was een van de eerste partners van Microkrediet voor Moeders in India. Manush is al enkele decennia actief in het gebied rondom het stadje Chintanami, nabij Bangalore. Ze houdt zich vooral bezig met het verbeteren van de omstandigheden van tribale families en Dalits. Manush richt zich vooral op vrouwen en kinderen en heeft projecten op het gebied van gezondheidszorg, educatie en door de samenwerking met Microkrediet voor Moeders sinds 2008 ook met microfinanciering.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.