Sinds 2008 is in Bangladesh EUR 12.000 geïnvesteerd in 4 projecten met 180 vrouwen. Met onze lening hebben wij mevrouw Moni Akter (50 jaar, analfabeet) geholpen met het opzetten van een naaiatelier.

Rural Development Society

In de provincie Gopalganj, ten zuidwesten van de hoofdstad Dhaka, is onze partner RDS (Rural Development Society) met hulp van Microkrediet voor Moeders een microfinancieringsproject gestart, gericht op de ultra arme vrouwen die werkzaam zijn in de fish hook making business, small trade business of die geen inkomen hebben. Het is een kwetsbare groep, die het meest achtergesteld worden door sociaal-religieuze restricties en gebrek aan productieve middelen. 

Kenmerken

In 2014 is het microkrediet programma samen met RDS gestart op basis van een lening van 5.000 EUR. Een uitgewerkt programma, toegespitst op de specifieke behoeften van de groep vrouwen, heeft ertoe geleid dat wij met dit budget ruim 40 vrouwen hebben kunnen helpen op hun weg naar economische zelfstandigheid. 

 

In 2015 hebben wij gekeken of en hoe wij deze samenwerking konden uitbreiden. In oktober 2015 is het voorstel tot projectuitbreiding met een bedrag van 10.000 EUR goedgekeurd door het bestuur.  Met een totaalbudget van 15.000 EUR zijn er inmiddels bovenop de eerste 40 leningen nog 73 nieuwe leningen uitgezet. 

Deelnemers

De deelnemers zijn vrouwen uit de dorpen Bandhakari en Rajapur (gebied Kotalipara, district Gopalganj) zonder regulier inkomen en die niet in staat zijn voedzaam eten voor hun gezin te betalen. Huishoudens zonder mannelijke inkomensgenererende personen krijgen voorrang.

 

De vrouwen worden ingedeeld in groepen met een groepoudste. De groepen komen wekelijks bij elkaar en krijgen begeleiding en advies op het gebied van administratie, marketing, ondernemerschap en bijvoorbeeld het slim inkopen van goederen, maar ook op het gebied van hygiene en voortplanting.

Resultaten

Sinds de start van onze samenwerking in 2014 hebben meer dan 110 vrouwen een lening ontvangen, waarvan een deel haar lening inmiddels volledig heeft afbetaald. 

 

Tijdens het projectbezoek aan RDS hebben we daar met eigen ogen gezien en van de vrouwen zelf gehoord hoe het microkrediet hun leven heeft beïnvloed op een positieve manier. De vrouwen zijn zelfstandiger, minder afhankelijk en kunnen beter voorzien in hun basisbehoeften. Ook kunnen kun kinderen naar school en denken ze meer in mogelijkheden. Zo hebben een aantal vrouwen ons gevraagd om een nieuw microkrediet te verstrekken zodat zij hun onderneming verder kunnen uitbreiden.

Lokale partner

RDS verleent in het Gopalganj district ondersteuning aan vrouwen door het geven van training, leningen en mentorschap.

Doe mee. Doneer een bedrag
€9
Met EUR 9 per maand helpen we één vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€43
Met een lening van EUR 43 kan één vrouw haar eigen naaimachine kopen.
€68
Met een lening van EUR 68 start één vrouw met het verbouwen van rijst, groenten en fruit.
€91
Voor de aanschaf van vee is de gemiddelde lening EUR 91 per vrouw.
Anders
Voor EUR 4.250 kunnen we een compleet nieuw project voor 50 vrouwen opstarten.