Sinds 2008 is in Bangladesh EUR 12.000 geïnvesteerd in 4 projecten met 180 vrouwen. Met onze lening hebben wij mevrouw Moni Akter (50 jaar, analfabeet) geholpen met het opzetten van een naaiatelier.

Center for Rural Service Society

In 2015 heeft Microkrediet voor Moeders nog een betrouwbare partner in Bangladesh geselecteerd: Center for Rural Service Society (CRSS). Na onder andere een persoonlijke kennismaking in Bangladesh is een intensieve samenwerking gestart en zijn de eerste 59 leningen verstrekt.

Kenmerken

In eerste instantie is de lening verstrekt aan 50 vrouwen. De lening zal in 50 weken worden terugbetaald en de terugbetaalde lening wordt ook direct weer uitgezet bij een volgende vrouw zodat na een jaar alle 100 vrouwen een lening hebben gekregen waarvan de helft al volledig is terugbetaald.

Deelnemers

CRSS heeft naar aanleiding van onze positieve kennismaking en de uitkomsten van het onderzoek dat door Microkrediet voor Moeders is uitgevoerd een projectvoorstel ingediend met een verzoek voor een bedrag van EUR 5.765 waarmee voor een microfinanciering van in totaal 100 vrouwen kan worden gezorgd. Het gebied waar de vrouwen geselecteerd zijn, betreft de sloppenwijken van het Barisal district. De geselecteerde families leven in eenkamerwoningen met zeer beperkte hygiëne en moeten leven van 1 inkomen van meestal een zeer risicovolle, onderbetaalde baan waardoor 2 maaltijden per dag voor de families moeilijk te realiseren is en een schuldenlast meer regel dan uitzondering is.

 

Het gemiddelde opleidingsniveau ligt onder basisschoolniveau, een deel is zelfs volledig ongeletterd. De vrouwen zijn afkomstig uit arme gezinnen met ‘landloze dagarbeiders’ of kleine handelaren. Op basis van evaluaties en bijeenkomsten met de lokale gemeenschap in Barisal heeft CRSS 100 vrouwen geselecteerd. Het doel van het project is dat de deelnemende vrouwen inkomen kunnen gaan genereren om de familie in de levensbehoefte te kunnen voorzien. Het bedrag dat de leden van de groep zullen ontvangen, zal worden gebruikt om materialen te kopen voor detailhandel: verkoop van vis/groenten, kleine retail winkeltjes maar ook pluimvee en naaien/kleding verkoop.

 

De vrouwen krijgen in groepen wekelijkse begeleiding en richtlijnen met betrekking tot samenwerking op het gebied van onder andere boekhouding, besparingen realiseren, ontwikkelen van ondernemerschap en marketing. Ook worden in de bijeenkomsten de financiële status en eventuele sociale/educatieve issues besproken. Daarnaast wordt training gegeven op het voorzien in levensonderhoud, de ontwikkeling van ondernemerschap, op primaire gezondheidszorg en hygiëne voor moeders en kinderen. Deze onderwerpen komen in groepsbijeenkomsten aan de orde zodat de vrouwen van elkaars kennis en ervaringen kunnen leren. 

Resultaten

Na een jaar zal worden geëvalueerd of de lening opnieuw kan worden verstrekt en wellicht zelfs kan worden verhoogd. Het project kan succesvol worden afgerond als de vrouwen (en hun gezin) zelfvoorzienend zijn in hun inkomen genererende activiteiten. Daarnaast zullen de families kennis hebben over primaire gezondheidszorg en hygiëne, zoals handen wassen, drinkwater etcetera.  

Partner

CRSS is een community gebaseerde filantropische ontwikkelingsorganisatie. De organisatie is opgezet in 2001 door Edward Robin Bollove en komt voort uit de Bangladesh Development Society (BDS). Het primaire doel van deze organisatie is om te werken met arme mensen in het zuidelijk deel van Bangladesh en hen te ondersteunen op het gebied van sociaal-economische ontwikkeling, mensenrechten en humanitaire nood in noodgevallen. CRSS heeft haar hoofdkantoor in Barisal stad en er zijn 4 kantoren gelegen op Upazila (Sub-district) niveau, namelijk Barisal Sadar, Agoiljhara, Wazirpur en Necharabad (Swarupkathi). De belangrijkste activiteit van CRSS is microkrediet programma’s, daarnaast worden programma’s ontwikkeld met betrekking tot onder andere gezondheid en empowerment van vrouwen.

Doe mee. Doneer een bedrag
€16,5
Met EUR 16.50 per maand helpen we ėėn vrouw op weg naar economische zelfstandigheid.
€50
Vanaf EUR 50 kan een vrouw in Nepal een geit aanschaffen voor de verkoop van melk.
€130
Vanaf EUR 130 kan een vrouw in Indonesië een naaiatelier starten.
€275
Vanaf EUR 275 kan een vrouw in India een koe kopen. Deze geeft dagelijks 4 liter melk dat zij kan verkopen voor gemiddeld EUR 1,75.
Anders
Vanaf EUR 5.000 kunnen we aangeven in welk land jouw donatie besteed gaat worden. En vanaf EUR 9.000 kan een nieuw project gestart worden.